Web Analytics

wtw systeem kosten

wtw systeem kosten

Een tijdje terug hebben we een artikel geplaatst over de kosten van ons "Whole-Tree" houtoogstsysteem. De respons was overweldigend en we hebben veel goede feedback ontvangen! Voor het geval u het gemist heeft, willen we die informatie nogmaals met u delen. Whole-Tree harvesting is een systeembenadering van houtkap waarbij zoveel mogelijk biomassa (hout) van elke boom wordt teruggewonnen, gebruikmakend van alle delen van de boom - van de top tot de bodem. Deze aanpak levert aanzienlijke milieuvoordelen op, zoals minder bodemverstoring, minder erosie en een betere waterkwaliteit. Maar hoe zit het met de kosten? Hoe verhoudt deze methode zich tot traditionele houtkapmethoden? Laten we eens een kijkje nemen ...

wtw systeem kosten

Link toevoegen

Link toevoegen